دانگل MDA

تماس بگیرید

– الزامی جهت آسانسورهای از ۱۶ الی ۲۴ توقف و از ۱/۶ تا ۲/۵ متر بر ثانیه
– گروهی به صورت بیشتر از ۲ و تا ۴ آسانسور

شناسه محصول: 104 دسته: , برچسب: