دانگل HDA

تماس بگیرید

  • الزامی جهت آسانسورهای از ۲۵ الی ۶۴ توقف از ۲/۵ الی ۴ متر بر ثانیه
  • گروهی به صورت بیشتر از ۴ و تا ۸ آسانسور
شناسه محصول: 105 دسته: ,