تماس با فراز کنترل

تلفن:

۰۲۱۴۷۳۱۰

فکس:

۰۲۱۴۷۳۱۰۹۰۰

تلفن خدمات پس از فروش خارج از ساعات اداری:

۰۹۰۳۴۷۳۱۹۹۹

آدرس:

تهران – الهیه – خیابان مریم شرقی – پلاک ۳۴ – طبقه سوم – واحد ۶

پست الکترونیک:

info@faraz-control.com

ارسال پیامپاک کردن