شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت فراز کنترل:

 

۱- شرکت فراز کنترل فقط به اجزاء و تابلوهایی خدمات پس از فروش و گارانتی ارائه خواهد نمود؛ که در واحد خدمات پس از فروش از طریق شماره سریال، قابل شناسایی باشند. در طی مدت زمان گارانتی، کلیه هزینه های مربوط به خدمات و قطعات مورد استفاده برای موارد تحت پوشش گارانتی بر عهده شرکت خواهد بود.
۲- مدت زمان گارانتی تابلوها ۱۸ ماه و ارائه خدمات پس از فروش به محصولات ۱۰ سال از تاریخ تحویل می باشد.
۳- دوره گارانتی و خدمات پس از فروش تابلوهای تولیدی شرکت فراز کنترل پس از تحویل محصولات به مشتری و تحقق بند یک، آغاز خواهد شد و درخواست احتمالی مشتریان برای قطع خدمات پشتیبانی به علت های متفاوت (نظیر اختلاف با کارفرما) پذیرفته نخواهد شد.
۴- خدمات پس از فروش و گارانتی فقط به تابلوهایی ارائه خواهد شد که توسط افراد و یا شرکتهای آسانسوری متخصص نصب گردیده و یا در نگهداری آنان قرار داشته باشد. در طول کلیه عملیات خدمات پس از فروش و گارانتی، نماینده مشتری باید در کنار تکنسین خدمات پس از فروش شرکت فراز کنترل حضور داشته و در نهایت صورتجلسه گزارش را تایید و امضاء نماید. بدیهی است عدم حضور نماینده مشتری در محل پروژه میتواند باعث انجام نشدن سرویس و پرداخت هزینه های جاری به واحد پشتیبانی شود.
۵- ارائه خدمات در صورتی محقق خواهد شد که درخواست کننده بدهی معوق به واحد خدمات پس از فروش نداشته باشد.
۶- کلیه مراحل نصب شامل نصب مکانیک، اتصالات الکتریک و تنظیم نرم افزار بر عهده مشتری می باشد. چنانچه در هنگام نصب و راه اندازی سئوال و یا مشکلی بروز نماید، مشتریان گرامی می توانند از پشتیبانی واحد خدمات پس از فروش شرکت فراز کنترل، بصورت تلفنی یا در صورت لزوم اعزام کارشناس فنی بهره مند گردند.
۷- در صورت نیاز به تعویض اجزاء محصول در مدت زمان گارانتی، قطعات آسیب دیده می بایست به واحد خدمات پس از فروش تحویل گردد.
۸- هر نوع نظریه کارشناسی از شرکت فراز کنترل فقط به صورت رسمی و پیرو درخواست کتبی از واحد خدمات پس از فروش در اختیار درخواست کننده قرار خواهد گرفت و استناد به اظهارات شفاهی در این رابطه، مورد تایید نمی باشد.
۹- هر نوع ادعای خسارت مشتری ناشی از سهل انگاری پرسنل خدمات پس از فروش و صدمه دیدن قطعات، می بایست طی صورتجلسه جداگانه و با حضور طرفین مرتبط (تکنسین، کارشناس خدمات پس از فروش فراز کنترل و نماینده مشتری)، به شرکت اعلام گردد.
۱۰- خدمات رایگان حضوری، صرفاً جهت تابلوهای آسیب دیده و معیوب می باشد.

۱۱- مواردی که مشمول گارانتی نمی شود:

– وارد آمدن صدمات فیزیکی به تابلو و اجزاء آن پس از تحویل به مشتری
– استفاده از فیوزهای نامناسب یا پل کردن فیوزها با رشته سیم
– عدم تطابق سیم کشی های انجام شده توسط نصاب با نقشه همراه تابلو
– دستکاری و تغییر در مدارات داخلی تابلو توسط افراد غیر متخصص
– نوسانات شدید برق شهر در صورت عدم استفاده از کنتور سه فاز (در صورت پیش بینی چنین مواردی باید از تثبیت کننده یا استابلایزر سه فاز، در ورودی برق تابلو استفاده شود)
– هرگونه خسارات ناشی از بی توجهی به مطالب مندرج در دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی
– باتری ها